Kullanım Koşulları

Kullanım Koşul ve Şartları

Tanımlar:

UYGULAMA: Kullanıcıların sesli görüşmeler yapabilmesine imkan sağlayan AnonimOL.com mobil uygulamasını ifade eder.
KULLANICILAR: Uygulamayı kullanan her bir kişiyi ya da kişileri ifade eder.
ŞİRKET: Cerasus Teknoloji ve Reklam Hizmetleri A.Ş. (Uygulamanın sahibi)
SOHBET: Uygulama tarafından yaratılan Kullanıcılar arasında gerçekleşen sureli konuşmayı ifade eder.
LİNKLİ SİTELER: Uygulama dışındaki 3. şahış web siteleri, uygulamaları ve reklamları ifade eder.

KULLANIM KOŞUL VE ŞARTLARI

Kullanıcılar Uygulamayı kullanmakla bu kullanım koşul ve şartlarını okuduklarını ve tamamını kabul ettiklerini teyit etmiş olurlar. Uygulamanın sahibi Şirket’tir. Kullanıcılar sadece kurallarına uymak şartıyla kullanma hakkına sahiptir. Bu metinde yazanları Kabul etmeyen Kullanıcılar Uygulamayı kullanma hakkına sahip değildir.

Şirket ileride Uygulama içeriğinde değişiklikler, yenilemeler yapabilir. Bu değişiklikler ve yeni özellikler kendi yeni kullanım şartlarını içerebilir. Bu durumda yeni özellik ile gelen kullanım koşullarının mevcut koşullar ile çatışması durumunda Şirket yeni koşulu sadece yeni özellik için uygulama ya da Uygulamanın tamamı için uygulama hakkına sahiptir.

Kullanıcıların uygulamayı kullanması bu kullanım koşul ve şartlarının kabulu anlamına gelir ve Kullanıcılar ile Şirket arasında yasal bir anlaşma oluşturur. Kullanıcılar Şirket’in tamamiyle kendi insiyatif ve yetkisiyle, hiç bir bildirimde bulunmadan Kullanıcılara geçici sure ile ya da tamamen hizmet vermekten vazgeçebileceğini Kabul ederler. Aynı şekilde Kullanıcılar da diledikleri zaman Uygulamayı Şirket’e haber verme yükümlülüğü ve neden bildirme yükümlülüğü olmaksızın kullanmama hakkına sahiptir. Uygulamanın özel bazı özelliklerine erişebilmek için Kullanıcılardan kişisel bazı bilgiler (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri vb.) sağlanması istenebilir. Kullanıcılar Şirket’e sağladıkları tüm bilgilerin geçerli, doğru ve güncellenmiş olduğunu Kabul ederler.

TEMEL ŞARTLAR

Uygulamayı kullanabilmek için tüm kullanıcıların 13 yaşının üzerinde olması gerekir.
Uygulamayi kullanmakla Kullanıcılar diğer Kullanıcılar ile yapılan tüm Sohbet içeriğinden sorumlu olduklarını Kabul ederler. Şirket Kullanıcıların birbirleriyle sureli sesli görüşme yapmasını sağlayan Teknik altyapıyı sağlar fakat Sohbet içeriğini belirlemez, müdehale etmez ve kaydetmez. Kullanıcılar Şirket’in Sohbet içeriği hakkında hiçbir sorumluluğu bulunmadığını peşinen Kabul ederler.

Kullanıcılar Sohbet içerikleri ile ilgili herhangi bir 3. şahıs tarafından yönlendirilmediğini, teşvik edilmediğini ve ücretlendirilmediğini kabul ederler.
Kullanıcılar Sohbet süresince herhangi bir yasayı çiğnememeyi kabul ederler.
Kullanıcılar Sohbet süresince herhangi bir yasayı çiğnemeleri, ahlaka aykırı tüm davranışları, karşı tarafı tehdit, taciz ve herhangi bir şekilde rahatsız etmeleri durumunda tüm sorumluluğun kendilerinde olduğunu Kabul ederler.

Şirket Kullanıcılara kişisel bilgilerini diğer Kullanıcılar ile paylaşmamalarını önerir.
Kullanıcılar kişisel bilgilerini paylaşmaları halinde her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu Kabul ederler.

Kullanıcılar Uygulamada herhangi bir değişiklik yaparak kullanma hakkına sahip değildir.
Kullanıcılar Uygulamada uygunsuz hesaplar üretemezler.
Şirket gelecekte Uygulamaya yeni özellikler ekleyebilir ve bu özellikler için ücret talep edebilir. Yeni özelliklerin kullanımı ayrı kullanım koşullarına tabidir.

Kullanıcılar Uygulamayı kullanımları ile ilgili Şirket’in hiç bir sorumlulığu bulunmadığını, böyle bir talepte bulunmayacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

Kullanıcılar Uygulamayı kullanımları ile ilgili data kullanım ücretlerinin kendi sorumluluklarında olduğunu kabul ederler.

Bu kullanım koşul ve şartlarının ihlali halinde Şirket Kullanıcıların Uygulamaya erişimini engelleme hak ve yetkisine haizdir. Kullanıcılar Şirketin Sohbet ile ilgili herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını, Sohbet içeriği ile ilgili tüm riskin kendileri tarafından bilerek alındığını kabul ederler.

FESİH VE KULLANIM KOŞULLARININ TADİL EDİLMESİ

Şirket dilediği zaman kullanım şart ve koşullarında tek taraflı olarak değişiklik yapma hak ve yetkisine haizdir. Şirket hiç bir bildirimde bulunmaksızın uygulamayı dilediği zaman değiştirme, iptal etme ve herhangi bir sebeple Kullanıcıların erişimini engelleme hak ve yetkisine haizdir. Şirket kullanım şart ve koşullarını ihlal eden Kullanıcıların Uygulamaya erişimini belirli sure ile durdurmaya, ihlale devam eden Kullanıcıların hesaplarını iptal etmeye yetkilidir.

REKLAM VE LİNKLİ SİTELER

Uygulama reklam ya da Linkli sitelere bağlantı içerebilir. Linkli siteler Şirketin kontrolünde değildir. Şirket ve Uygulama Linkli sitelerde yer alan hiç bir bilgiden sorumlu değildir. Şirket sözkonusu reklamları ya da bağlantıları sadece gösterir. Reklama veya Linkli siteye tıklama, içerik ile ilgili bilgileri yargılama, ve kullanma tamamen Kullanıcıların iradesine bırakılmıştır.

HAKLAR

Uygulamanın bazı bölüm ve hizmetleri reklam gelirleri tarafından desteklenebilir ve bu nedenle reklam ve tanıtım içerebilir.

Kullanıcılar Şirketin Uygulama içerisinde reklamlar kullanabileceğini Kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcılar Şirketin her zaman ücretli hizmetler, sponsorlu içerikler ve reklamları her zaman belirtmek zorunda olmadığı Kabul ederler.

Kullanıcılar bu kullanım şart ve koşullarını algılayabilecek derecede mukayese yetenekleri ve hukuki yeterliliklerinin olduğunu Kabul ve garanti ederler.

Şirketin amacının Uygulamayı mümkün olduğunca erişilebilir tutmak olmasına rağmen hizmetin kesintiye uğradığı teknik arıza ve aksaklık zamanları, önceden belirlenmiş ya da belirlenmemiş bakım çalışmaları, iyileştirmeler nedeniyle hizmet kesintiye uğrayabilir.

Kullanıcılar internet üzerinde verilerin elde edilmesi gibi risklerin olduğunu, Şirketin bu gizliliği sağlamak için elinden gelen maksimum çabayı göstermek dışında bir yükümlülüğü ve sorumuluğu bulunmadığını kabul eder.

KULLANICI ADI VE ŞİFRE

Kullanıcılar hesap bilgileri ve şifrelerinin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Şirket Uygulamaya kayıt sırasında Kullanıcı tarafından sağlanan kullanıcı adı, email, şifre, diğer üçüncü parti web siteleri ve uygulama bilgilerine sahip kişilerin Kullanıcıların kendisi olduğunu varsayar ve onların talep ettiği hesap değişikliklerini yapar. Şirketin sizin organizasyon yapınız ya da kişisel ilişkileriniz hakkında bilgisi olmadığından yetkilendirdiğiniz kişi ya da kişileri sorgulayamaz. Kullanıcı adı ve şifrenize sahip olan kişileri Kullanıcı kabul eder. Kullanıcılar bu sebeple Şirketin hiç bir sorumluluğu olmadığını, hesap bilgilerini güvenli tutacaklarını kabul ederler.

YASAKLI İÇERİK

Şirket aşağıdakiler başta olmak üzere Uygulama üzerinden herhangi bir içerik, ürün ve hizmetleri satan, reklamını ve tanıtımını yapan tüm Kullanıcıların Uygulamayı kullanmasını yasaklar:
Pornografi ve cinsel içerikli tüm hizmet ve ürünler, escort servisler, kaçak ürünler, yasa dışı ilaç, uyuşturucu, korsan ürünler, terror ile ilintili olabilecek tüm ürün ve bilgiler. Bunların dışında açıkça belirli bir marka ve ürünün reklamını yapmaya yönelik Sohbet yapılması yasaktır. Siyasi bir oluşuma yönelik reklam ve propaganda yapılması yasaktır.

FERAGATNAMELER

Şirket Uygulamayı olduğu hali ile ve varsa hataları ile sunmakta ve Kullanıcılar Uygulama ile ilgili tüm kalite ve performans riskleri ile ve Şirketin bilerek oluşturmadığı diğer tüm riskler ile birlikte kullanamyı Kabul etmiştir. Şirket Uygulama ile ilgili Kullanıcılara herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Şirket ve Uygulama bu kullanım koşulları ve şartlarında belirtilen haller dışındakiler de dahil olmak üzere herhangi bir nedenle maddi bir cezai şart, tazminat yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcılar Uygulama ile ilgili tüm cezai şart ve tazminat haklarından feragat ettiklerini, Şirketi herhangi bir sorumlulukla dava etmeyeceklerini gayri kabili rücu ederler.

TİCARİ MARKA

Şirket ve Şirketin sahibi olduğu, Uygulamada ve web sitesinde yer alan isim, logo, slogan, tasarım, grafik tasarımlar, ikonlar, vb. gibi tüm unsurlar Şirketin ticari markasını oluşturur. Bu ticari marka Şirketin yazılı onayı alınmadan kopyalanamaz, kullanılamaz, taklit edilemez.

TAZMİNAT

Kullanıcılar aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde Şirket’in ilk talebi ile birlikte Şirketin bu ihlalden ötürü gerçekleşmiş tüm zarar, ziyan ve yargılama giderlerini ödemeyi gayri kabili rücu ederler: (i) Kullanım şart ve koşullarını ihlal etmeleri (ii) Herhangi bir üçüncü şahıs fikri mülkiyet hakkını, gizlilik hükümlerini ihlal etmeleri (iii) Herhangi bir kanunu ya da devlet tarafından belirlenmiş kuralları ihlal etmeleri (v) Şirkete sağladıkları bilgilerin yanlış, yanıltıcı ya da başkasına ait olması.

Şirket bu hallerin ortaya çıkması halinde gerekli her türlü önlemi ve hukuki aksiyonu alma ve tazminat talep etme haklarını saklı tutar.
DİKKAT: Kullanıcılar Uygulamaya erişmekle ve kullanmakla tüm kullanım koşul ve şartlarını okudukları ve kabul ettiklerini taahhüt ederler. Uygulamanın tek sahibi şirkettir.

ŞARTLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Şirket kullanım koşul ve şartlarını dilediği zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirebilir. Şirket esaslı değişiklikleri web sitesinde yayınlayarak ya da Kullanıcıların kayıt sırasında sundukları email adreslerine bildirim yoluyla haber verecektir. Söz konusu kapsamlı değişiklikler Kullanıcılara bildirildikten 5 gün sonra geçerlilik kazanacaktır. Esaslı olanlar dışındaki diğer tüm değişiklikler son değişiklik tarihi itibariyle yürürlülüğe girmiş kabul edilir ve Kullanıcıların bu tarihten sonra Uygulamayı kullanmaya devam etmeleri tüm şart ve koşulları Kabul ettikleri anlamına gelir.

AnonimOL.com PLUS PAKET İÇERİĞİ, UYGULAMA İÇİ SATIN ALMA

AnonimOL.com Plus paketi ile günlük 15 tane 2 kat zaman hakkına ve her gün 15 arkadaş isteği gönderme hakkına sahip olursunuz, ayrıca başlattığınız tüm görüşmelerin süresi 2 katına çıkar. Böylece çok daha uzun görüşmeler yapıp, daha fazla insanla tanışabilir, en iyi AnonimOL.com deneyimini yaşayabilirsiniz! Unutmayın, plus paketiniz iptal etmediğiniz sürece aylık olarak yenilenir.

ABONELIK YONETIMI

Abonelikler bir önceki dönemin bitmesine 24 saat kala iptal edilmediği sürece otomatik olarak yenilenir. Üye yenileme için mevcut dönem bitmeden 24 saat içinde faturalandırılır. Ödeme sonrası iTunes ödeme konfirmasyonu belirir. Ödemeler kullanıcı tarafından yönetilir.